נוהלי הגשת תביעות

תביעה תתקבל רק באמצעות מילוי הטופס הנכון; הוצאות כספיות יוחזרו כנגד הצגת קבלה מקורית בלבד


נוהלי הגשת תביעה (תביעות)לכל תביעה יש לצרף את טופס מס' 1 - טופס פרטים אישיים שכולל את פרטי חשבון הבנק.

 

לתביעות להחזרי התייעצות רפואית, רפואה משלימה, או הוצאות כספיות ממשיות יש לצרף קבלה מקורית בלבד*.

לתביעות לביצוע ניתוחים או פעילות רפואית נדרש לצרף המלצת רופא (נדרש למלא את טופס מס' 2).

 

לתביעות סיעוד נדרש לצרף גם טופס הערכה תפקודית חתום על-ידי רופא.בירורים במוקד


מוקד "בריאות בצוות" ב"מדנס" מטפל בנושא בירורים שונים:

א. זכאות לפי תנאי הפוליסה.
ב. הנחייה להגשת תביעה.
ג. הצטרפות וביטול חברות בביטוח.
ד. בעיות בנושא גביית הפרמיה / תשלומים.

 

* רק במקרים שהקבלה המקורית נשלחה לביטוח המשלים ניתן לצרף צילום קבלה עם אישור של קופ"ח על גובה ההחזר

 

להורדת טפסי תביעה לחצו כאן

 

עבור לתוכן העמוד