אודות המחוז

כללי

 

מחוז השרון כולל שישה סניפים, שפרוסים בישובים העיקריים הבאים: נתניה, הרצליה, רמת השרון, רעננה, כפר סבא והוד השרון.

 

במחוז כ-5,500 חברים.

 

 

מוסדות המחוז

 

מוסדות המחוז כוללים שישה גופים עיקריים:  

מזכירות המחוז - מטפלת בנושא פרט ורווחה ומסייעת לכל הגורמים הפועלים במחוז. המזכירות כוללת את מנהלת המחוז ומזכירה.  

מועצת המחוז – הרשות העליונה במחוז, מונה 22 חברים נבחרים.  

הנהלת המחוז - הרשות הביצועית לניהול ענייני המחוז וליישום מטרות האגודה, הוועד המנהל מונה 18  חברים נבחרים.  

נציגי המחוז בוועדות הארציות - חברים נבחרים משמשים כחברים מן המניין ב-16 הוועדות הארציות בארגון.  

מבקר המחוז - כפוף ליו"ר המחוז ומונחה מקצועית ע"י ועדת הביקורת הארצית.  

הנהלות הסניפים - רשויות ביצועיות לניהול הפעילות בסניף וליישום מטרות הארגון. כל הנהלה מונה 5-7 חברים נבחרים. 

 

 

 

נציגי המחוז בוועדות הארציות:

ועדת פרט: יעקב קרפ, עידית שפרלינג, אהוד בנאי  

ועדת כספים : גזברים: חזי שביט

ועדת תעסוקה : בנצי נחל  

ועדת קש"ח: חיים ניסים, ויקטור דורון

ועדת פרויקטים ודיור מוגן: עזרא שמיע

ועדת בריאות: עידית שפרלינג, יוסף ברנע

ועדת קש"צ והסברה: אהוד גרוס, אורי ילוז

ועדת ערר לפרט: משה חזן

ועדת התנדבות: יוסף ברנע, אילנה קובלסקי

 

ועדת נהלים ותקנון: אילנה קובלסקי  

ועדת רכישות: שלמה קטן

ועדת זכויות: יוסף קזדו, שמואל מעוז

מחשוב: אלי הקר

ועדת סניפים וקשר לחברים: ראובן לימונד

 

ועדת דור צעיר: דודי נחמני, צביקה פרוור

 

ועדת ביקורת מחוזית: ורדה עובדיה, ציון עמוסי

עבור לתוכן העמוד