הודעות לחברים

חוזרים 3/2017 ו-1/2018 - מצורפים בתחתית העמוד. בחוזרים מפורטות הפעילויות בחודשים ספטמבר-דצמבר 2017, וינואר-מרץ 2018.

 

 התנדבות חברי צוות מסניף הרצליה במרחב העירוני

חברי צוות מסניף הרצליה מתנדבים לפעילות באגודות/עמותות, עיריית הרצליה, יד שרה, ביטוח לאומי, קופת חולים ועוד.

פעילות זו אינה מדווחת לאגודת צוות ואין מעקב על פעילות ההתנדבות.

כמו כן, לא ניתן לוודא שחבר הצוות שהתנדב מבוטח ע"י האגודה אליה התנדב. ביטוח החבר הוא רק אחת מהדרישות להבטחת בריאות וטיפול בחבר בתקופת ההתנדבות.

נבקש להעביר למשרד הסניף בדוא"ל/בדואר רגיל הנתונים הבאים: שם ושם משפחה של החבר, מקום ההתנדבות, פירוט התפקיד של המתנדב, פירוט תקופת ההתנדבות.

  חגיגות שנות הזהב 2018 - קיסר פרמייר אילת - 18-22.2.18
  חוזר לחודשים ספטמבר-דצמבר 2017
  חוזר לחודשים ינואר - מרץ 2018
עבור לתוכן העמוד